Knihovna

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

Evropská komise. Dotazník k ex-post evaluaci ESF. 2016

https://www.esfcr.cz/vyhledavani?p_p_auth=ywq7zT0m&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2F&_101_assetEntryId=2906526&_101_type=content&_101_urlTitle=dotaznik-k-ex-post-evaluaci-esf&redirect=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D21802%26_3_keywords%3DDotazn%25C3%25ADk%2Bk%2Bex-post%2Bevaluaci%2BESF%26_3_scope%3Dsearch.pagescope.everything%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F&inheritRedirect=true

Můžete se zúčastnit průzkumu realizovaného v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007–2013 v jednotlivých členských státech EU.

Dotazník doplňuje analýzu a poznatky v rámci ex-post evaluace ESF a je určen pro:

  • účastníky, kteří obdrželi podporu z ESF
  • organizace, které získaly podporu z ESF
  • řídicí, certifikační a auditní orgán, zprostředkující subjekty
  • sociální partnery nebo členy monitorovacích výborů ESF

K dispozici je pouze v angličtině, němčině a francouzštině, vyplnit jej můžete do 27. 4. 2016.

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.


Zdroj: ESF ČR, březen 2016

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit