Knihovna

Výzva 044: Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

ESF. Výzva 044: Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním. 2016

http://www.esfcr.cz/vyzva-044-opz

Od 1. března 2016 je v platnosti výzva 044 OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním. Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Výzva spadá do investiční priority 1.3 Adaptabilita pracovní síly a jejím žadatelem je pouze Úřad práce ČR.

Více o podmínkách výzvy.


Zdroj: ESF ČR, březen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit