Knihovna

Zpráva o implementaci ECVET v České republice

Kolektiv autorů. Zpráva o implementaci ECVET v České republice. 2015

http://www.dzs.cz/file/3686/ecvetzprava2015.pdf

Dům zahraniční spolupráce vydal zprávu o implementaci Evropského systému kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Zpráva je založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu. Studie se věnuje znalosti a implementaci systému ECVET v České republice především v letech 2014 a 2015.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit