Knihovna

eSkills for Job 2016 a Get Online Week

Evropská komise. eSkills for Job 2016 a Get Online Week. 2016

http://www.saferinternet.cz/gow2016/538-get-online-week-2016.html

Kampaň eSkills for Jobs 2016 je iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl, v České republice je koordinována Domem zahraniční spolupráce.

Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.

V České republice probíhají pod hlavičkou této kampaně tyto aktivity:

  • Test IT Fitness
  • Akce partnerů kampaně

V rámci kampaně probíhá 14.–20. 3. 2016 Get Online Week - Kampaň je organizována sdružením Telecentre Europe a je zaměřena především na zlepšení online dovedností zejména u cílové skupiny, do které patří sociálně slabší, nezaměstnaní, senioři, migranti, ženy atd. Představení a podpora ICT pozic pro tuto cílovou skupinu je i snahou bojovat proti vysoké nezaměstnanosti, která je současným problémem ve státech EU.

V rámci kampaně Get Online Week jsou k dispozici nástroje pro otestování a zlepšení vlastních schopností v oblasti práce s IT. Jedním z nich je Skillage, který nabízí interaktivní a zábavnou formu vylepšování vlastních schopností. Dotazník je dostupný i v českém jazyce.

Více informací o kampani naleznete na webových stránkách Evropské komise, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.


Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit