Knihovna

Lidé versus stroje: videozáznam z debaty s odborníky z prostoru Era svět z cyklu Úhel pohledu

Era svět a Creative Gate. Lidé versus stroje: videozáznam z debaty s odborníky z prostoru Era svět z cyklu Úhel pohledu. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=xTQDgSb1hZc

Tato debata se týká rozvoje technologií a vztahů ve společnosti v souvislosti s využíváním internetu. Hosty jsou: BOŘIVOJ BRDIČKA, MARTIN ČERNOHORSKÝ, TOMÁŠ JANEČEK, MAREK ŠARBORT. V čase cca 42:10 Bořivoj Brdička v pořadu promítá slide s predikcí budoucnosti profesí (povolání), kde graf ukazuje, které profese jsou nejvíce ohroženy automatizací (a které se naopak nejspíše zachovají a rozvinou). Návazně na tuto debatu lze přemýšlet o tom, jak predikci promítnout do systému podpory a rozvoje těch "neautomatizovatelných" kvalit člověka (kreativita, empatie, ...).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit