Knihovna

Další vzdělávání pod lupou – co přináší DV Monitor

Říhová, Hana; Salavová, Marta. Další vzdělávání pod lupou – co přináší DV Monitor. Praha Národní ústav pro vzdělávání, 2012 , ISBN 978-80-8765-285-5

http://www.nuv.cz/koncept/dalsi-vzdelavani

Publikace Další vzdělávání pod lupou je určena pro všechny, kdo se nějakým způsobem zabývají dalším vzděláváním. Chce ukázat, jaké informace o dalším vzdělávání v České republice existují, kde je najít a k čemu je lze využít. Poskytuje informace o tom, jak si v oblasti dalšího vzdělávání stojí Česká republika a jednotlivé kraje a jak se situace v oblasti dalšího vzdělávání v posledních letech vyvíjí. Jejím úkolem není pomoci vyhledávat konkrétní kurzy či možnosti vzdělávání ani poskytnout komplexní informace o vývoji v dalším vzdělávání.

Publikace je úzce propojena s webovými stránkami DV Monitor (www.dvmonitor.cz). Další vzdělávání pod lupou a webová stránka DV Monitor mohou posloužit těm, kdo tvoří politiku dalšího vzdělávání na celostátní či krajské úrovni, rozhodují o podpoře dalšího vzdělávání, ale třeba i institucím, které další vzdělávání realizují, pokud chtějí získat širší přehled o situaci na trhu.


Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast podpory: 4.3. Systémový rámec dalšího vzdělávání, jako výstup klíčové aktivity A4 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání individuálního projektu národního Koncepce dalšího vzdělávání – KONCEPT.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit