Knihovna

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie

Kolektiv autorů. Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie. Praha Národní ústav pro vzdělávání, 2013 , ISBN 978-80-7481-000-8

http://www.nuv.cz/koncept

Publikace shrnuje analytické výsledky projektu Koncept, jehož cílem bylo navrhnout systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání a tím podpořit všechny potenciální účastníky dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce i zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců.

Projekt Koncept měl přispět k dlouhodobému řešení problémů ve všech dále popsaných oblastech dalšího vzdělávání. Na zpracování jednotlivých částí se podílely týmy odborníků nejen z NÚV, ale i z dalších institucí, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Návrhy zde předkládané navazují na rozsáhlé analýzy toho, co bylo v oblasti dalšího vzdělávání dosud realizováno.

Záměry dalšího rozvoje jednotlivých částí systémového prostředí dalšího vzdělávání jsou obsaženy v první – koncepční části publikace. Druhá část publikace obsahuje přílohy k jednotlivým kapitolám koncepční části a ukázky přímo využitelných metodických materiálů (např. marketing) vytvořených v rámci projektu.


V příloze níže na stránce najdete jak studii vydanou v roce 2013, tak její doplněnou verzi z ledna 2014.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit