Knihovna

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy

Kolektiv autorů. Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy. Praha Národní ústav pro vzdělávání, 2013 , ISBN 978-80-7481-001-5

http://www.nuv.cz/koncept

Druhá část publikace Systémový rozvoj dalšího vzdělávání obsahuje přílohy k jednotlivým kapitolám koncepční části a ukázky přímo využitelných metodických materiálů (např. marketing) vytvořených v rámci projektu. Záměry dalšího rozvoje jednotlivých částí systémového prostředí dalšího vzdělávání jsou obsaženy v první – koncepční části publikace.

Publikace jako celek shrnuje analytické výsledky projektu Koncept, jehož cílem bylo navrhnout systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání a tím podpořit všechny potenciální účastníky dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce i zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců.

Projekt Koncept měl přispět k dlouhodobému řešení problémů ve všech popsaných oblastech dalšího vzdělávání. Na zpracování jednotlivých částí se podílely týmy odborníků nejen z NÚV, ale i z dalších institucí, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Návrhy zde předkládané navazují na rozsáhlé analýzy toho, co bylo v oblasti dalšího vzdělávání dosud realizováno.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit