Knihovna

Daší vzdělávání v číslech ČSÚ

Kateřina Böhmová. Daší vzdělávání v číslech ČSÚ. 2009

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/dalsi-vzdelavani-v-cislech-csu?highlightWords=dal%25C5%25A1%25C3%25AD+vzd%25C4%259Bl%25C3%25A1v%25C3%25A1n%25C3%25AD

V roce 2008 se Český statistický úřad (ČSÚ) připojil k Šetření o vzdělávání dospělých (AES - Adult Education Survey), které realizoval EUROSTAT s cílem zjistit, jaká je situace v oblasti vzdělávání dospělých ve 29 evropských zemích. ČSÚ se k šetření připojil díky grantovému projektu a finančnímu přispění MŠMT. Náhodně bylo vybráno 7 800 domácností, ve kterých tazatelé provedli rozhovory o účasti na formálním a neformálním vzdělávání, obsahové náplni, nákladech respondentů na vzdělávání, o informálním učení, dále o účasti v kulturním životě, o využití IT, o dosažených znalostech cizích jazyků a důvodech neúčasti ve vzdělávání. Do šetření byli zapojeni respondenti ve věku 25 až 64 let. Po přepočtu na celou populaci základní soubor zahrnoval 6 045 tisíc osob.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit