Knihovna

Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě

EACEA. Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě. Eurydice, 2011 , ISBN 978-92-9201-170-3

http://bookshop.europa.eu/cs/form-ln-vzd-l-v-n-dosp-l-ch-pbEC3111017/

Zpráva byla připravována s cílem reagovat na Akční plán vzdělávání dospělých (Action Plan on Adult Learning) „K učení je vždy vhodná doba“ (It is always a good time to learn, Evropská komise, 2007) a na definovaný cíl tohoto plánu rozšířit příležitosti pro dospělé při dosahování vyšší kvalifikace (přesněji, kvalifikace alespoň o jednu úrovneň výšší než jakou měli předtím). Následující dokument se tak zaměřuje na analýzu způsobů, jak poskytnout dospělým příležitost dokončit základní vzdělání nebo dosáhnout středoškolské kvalifikace, a stejně tak se věnuje různým opatřením přispívajícím k dostupnosti vysokoškolského vzdělávání pro dospělé, kteří se opětovně vracejí do systému formálního vzdělávání

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit