Knihovna

Procesní a dopadová evaluace projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“

FDV. Procesní a dopadová evaluace projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“. 2015

Součástí projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 byla i jeho interní evaluace. Evaluace projektu byla rozdělena do 2 částí. Procesní evaluace se soustředila na vývoj zájmu o projekt, na informovanost a strukturu účastníků projektu, na samotný průběh stáží, na průběh doprovodných aktivit (e-learningový kurz rozvoje měkkých dovedností a individuální poradenství připravující stážisty na vstup na trh práce), v neposlední řadě pak monitorovala naplňování předem stanovených indikátorů projektu. Dopadová evaluace se pak zaměřovala na zhodnocení relevance cílů projektu, na kvalitativní hodnocení přínosů projektu (hodnocení subjektivních přínosů ze strany stážistů, poskytovatelů stáží a ostatních aktérů, na demaskování neočekávaných efektů projektu atd.). Rovněž zahrnovala kvantitativní hodnocení dlouhodobých dopadů projektu – ty byly měřeny na stážistech projektu Stáže pro mladé s ročním odstupem od absolvování stáže. S konkrétními zjištěními Vás seznámí předkládaná závěrečné evaluační zpráva.

Text neprošel jazykovou korekturou.

Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 (registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/C8.00001, dále jen Stáže pro mladé 2) reagoval na nepříznivou situaci absolventů škol na trhu práce. Jeho hlavním cílem bylo budoucím absolventům prostřednictvím absolvování pracovní stáže usnadnit transfer ze vzdělávacího systému na pracovní trh. Realizátorem projektu byl Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, jejímž posláním je zvyšování adaptability a flexibility lidských zdrojů na trhu práce prostřednictvím dalšího vzdělávání občanů. Vedle státního rozpočtu České republiky byl projekt Stáže pro mladé 2 financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace probíhala od 1. 2. 2014 do 30. 11. 2015.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit