Knihovna

Vzdělávání 2

NÚV. Vzdělávání 2. 2016

http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-2-2016-1

Květnové číslo newsletteru Národního ústavu pro vzdělávání je věnováno představení projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), si klade za cíl zajistit metodickou podporu krajům i středním a vyšším odborným školám při využívání akčního plánování. Podpora krajského akčního plánování se soustředí na sedm klíčových a tři další, volitelné oblasti, tzv. tematické intervence, jak je stanovuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Priority krajů a škol se budu opírat o výsledky šetření realizovaného na přelomu roku 2015/2016. V rámci prioritizace povinných oblastí je školami zdůrazňován především rozvoj infrastruktury škol a podpora spolupráce škol a firem. Ve srovnání s ostatními sledovanými oblastmi přikládají školy nižší důležitost rozvoji kariérového poradenství a společnému vzdělávání. Vysoká důležitost není přikládána ani rozvoji škol jako center celoživotního učení.

Celé znění newslettru najdete na uvedeném odkazu.

Zdroj: NÚV, květen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit