Knihovna

A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies

EAEA. A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies. 2016

http://www.dima-project.eu

Tato zpráva byla zpracována v rámci projektu DIMA (Nástroj pro rozvoj, implementaci a monitorování vzdělávání dospělých) programu Erasmus+. Jeho cílem je vyvinout praktický nástroj pro rozvoj a monitorování strategií zaměřených na vzdělávání dospělých (nástroj DIMA). Zpráva poskytuje přehled o strategiích vzdělávání dospělých, politikách a nástrojích v této oblasti, které byly vytvořeny a implementovány v partnerských zemích, jimiž jsou: Kypr, Irsko, Slovensko a Slovinsko. Cílem zprávy je zároveň poukázat na míru vlivu, jakou mají strategie a politiky vzdělávání dospělých EU, na tvorbu národních politik v uvedené oblasti. Text z velké části vychází z nejaktuálnějších národních i evropských zpráv, existujících výzkumů a statistik zveřejněných v řadě evropských publikací.

Celý text v anglickém jazyce si můžete přečíst na této adrese či stáhnout v příloze.


Zdroj: Dima project, květen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit