Knihovna

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

MPSV. Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015. 2016 , ISBN 978-80-7421-125-6

http://www.mpsv.cz/files/clanky/26023/rocenka2015.pdf

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu.

Ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Ročenka je ke stažení v příloze nebo na uvedeném odkazu.

Zdroj: MSPV, květen 2016

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit