Knihovna

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací

NÚV. Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Praha 2015

http://www.nuv.cz/t/metodika-nsk?highlightWords=Metodika+napl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+NSK

Metodika zasazuje Národní soustavu kvalifikací do širšího kontextu systému dalšího vzdělávání, ať jde o legislativu, uznávání kvalifikací nebo rekvalifikace. Ve svém jádru pak přináší pravidla pro vymezování a tvorbu standardů profesních kvalifikací.

Metodika je výstupem projektu NSK 2. Jedná se o třetí přepracované vydání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit