Knihovna

Adult education and open educational resources: study

Sero Consulting Ltd, UK: Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins. Adult education and open educational resources: study. Brussels Policy Department B: Structural and Cohesion Policies European Parliament B-1047, 2015 , ISBN PDF ISBN 978-92-823-8499-2 doi:10.2861/269650 QA-02-15-986-EN-N

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563397/IPOL_STU(2015)563397_EN.pdf

Studie zkoumá, jak jsou v současné době využívány otevřené zdroje vzdělávání (Open Educational Resources – OER) ve vzdělávání dospělých, hodnotí jejich potenciál a nabízí doporučení v oblasti intervenčních opatření. Bere v potaz výsledky nových výzkumů ve 12 zemích, výsledky projektů (např. POERUP) a jiných studií.

Je alarmující, že každý pátý Evropan má velmi nízké matematické a čtenářské dovednosti, každý třetí velmi nízké počítačové dovednosti, a každý čtvrtý navíc nemá vyšší vzdělání než základní. OER by se mohly stát efektivním nástrojem pro zlepšení této situace.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit