Knihovna

Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo vyčerpat téměř 60 miliard korun

MPSV. Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo vyčerpat téměř 60 miliard korun. 2016

http://www.mpsv.cz/cs/26469

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007–2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OP LZZ.

„Rozpočet programu ve výši 58,3 miliard korun byl vyčerpán beze zbytku. Díky efektivnímu čerpání mohlo ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu významně podpořit lidi znevýhodněné na trhu práce,“ uvedla Michaela Marksová.

Peníze z Evropského sociálního fondu byly rozděleny mezi firmy, neziskové organizace, vzdělávací instituce a subjekty veřejné správy.

„Bylo vyhlášeno celkem 124 výzev pro předkládání projektových žádostí. Podpořili jsme 5 567 projektů a podařilo se nám vytvořit přes 63 tisíc nových pracovních míst. Do projektů se zapojilo přes 2,7 milionu lidí,“ upřesnil náměstek pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.


Celé znění tiskové zprávy najdete v příloze nebo na uvedeném odkazu.

Zdroj: MPSV, červen 2013

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit