Knihovna

Výzva 043: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

ESF. Výzva 043: Podnikové vzdělávání zaměstnanců. 2016

https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz

Od 15. června do 31. srpna 2016 je v platnosti výzva 043 OP Zaměstnanost Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Výzva spadá do investiční priority 1.3 Adaptabilita pracovní síly, jedná se o otevřenou výzvu. Výzvu stručně představuje tisková zpráva MPSV, kterou najdete níže v příloze.

Více o podmínkách výzvy.

Zdroj: ESF ČR, červen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit