Knihovna

Ohlédnutí za výsledky našich projektů

Fond dalšího vzdělávání. Ohlédnutí za výsledky našich projektů. 2016

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), sdružuje informace, znalosti a odborníky, kteří prostřednictvím smysluplných projektů pomáhají potřebným na trhu práce. Typicky jde o absolventy bez praxe, rodiče na i po rodičovské dovolené, osoby starší 50 let, osoby se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané. V letech 2012 až 2015 FDV realizoval na dvě desítky projektů a s těmi nejvýznamnějšími chce odbornou veřejnost seznámit prostřednictvím této brožury.

Realizované projekty mají dvojí charakter – intervenční a systémový, přičemž jeden projekt může být kombinací obou typů zároveň. Jaký je mezi nimi rozdíl? V prvním případě je cílem intervence pozitivní změna situace příslušné cílové skupiny, konkrétně tedy změna k lepšímu u co největšího počtu účastníků projektu. Naopak výsledkem systémových projektů jsou návrhy koncepčních změn nebo přímo úpravy konkrétní oblasti politiky.

K dobrým výsledkům pomáhá, že nastavení projektů ani po jejich rozjezdu není považováno za dogma. Naopak průběh každého z nich je od začátku pečlivě vyhodnocován, aby mohl v případě potřeby prostřednictvím standardních evaluačních metod včas přijímat opatření k jejich zlepšení. Podobným hodnocením navíc procházejí i konečné výsledky intervenčních projektů. V případě systémových projektů to možné není, protože u návrhů koncepčních změn záleží na mnoha okolnostech, zda a kdy budou přijaty.

Konkrétně se brožura zabývá následujícími projekty a jejich výstupy:

Systémové projekty

  • KOOPERACE (Koordinace dalšího profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti)
  • METR (Sdílení pracovních míst jako forma mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky)
  • NEFORMÁLNÍ PEČOVATELÉ (Podpora neformálních pečovatelů)
  • PORADENSTVÍ ÚP PRO CIZINCE (Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince)
  • SYSTÉM AKREDITACÍ (Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách)

Intervenční projekty

  • STÁŽE VE FIRMÁCH A STÁŽE VE FIRMÁCH 2 (Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2)
  • STÁŽE PRO MLADÉ A STÁŽE PRO MLADÉ 2 (Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2)
  • SEKO (Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí)
  • PRACOVNÍ NÁVYKY (Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit)
  • VZDĚLÁVÁNÍ OZP (Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením)


Celý dokument naleznete níže v příloze.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit