Knihovna

Sociální média jako nástroj učení se na pracovišti

Martin Dobeš. Sociální média jako nástroj učení se na pracovišti. 2016

http://ec.europa.eu/epale/cs/node/24590

Některé organizace svým zaměstnancům využití sociálních sítí na pracovišti striktně zakazují. Obávají se, že pracovník je bude využívat ke všemu možnému, jen ne k pracovní aktivitě. A v mnoha případech mají pravdu, protože řada lidí má problém existovat například bez facebooku i několik hodin. Existují však i firmy, které pracovníkům sociální sítě dovolují. A nejen to, dokonce je v jejich využívání podporují, protože je vnímají jako nástroj osobního rozvoje.

Významný psycholog Albert Bandura přišel v sedmdesátých letech s teorií sociálního učení. Tuto teorii od té doby využila řada organizací. Když přišel boom sociálních sítí, začalo se uvažovat o jejich využití právě při sociálním učení na pracovišti. V dnešní době zahrnuje sociální učení na pracovišti tyto aktivity:

- Připojování se a aktivní využití sociálních sítí jako Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+

- Zakládání a spolupráce na společně sdílených pracovních dokumentech, například na Google Docs, Power Point nebo Lectora Online; lze využít i wiki, generované samotnými zaměstnanci;

- Vyhledávání a práce s blogy nebo podcasty

- Brainstormingy a společné diskuse v pracovním týmu na pracovišti

- E-learningy, které podporují dialog mezi pracovníky nebo pracovními týmy.

Výzkum Bersin and Associates ukazuje, že průměrný člověk dokáže zachytit v paměti pouhých 5% toho, co slyší, a jen 10% toho, co si přečte. Pokud se však člověk v rámci procesu učení aktivně zapojí, míra záchytu se významně zvyšuje:

- Zhruba 50% učebního materiálu, jenž se stane předmětem diskuse nebo interakce, zůstane v paměti

- Více než 75% informací, které jsou zprostředkovány při práci, zůstane zachováno.

Sociální učení podporuje proces učení v pracovních týmech a organizacích a, je -li efektivně využito, může mít obrovský vliv na rozvoj a výkon daného zaměstnance.

Chcete-li jako organizace využít sociální učení pro své zaměstnance, zkuste následující tipy:

1. Snažte se každého aktivně zapojit

Najděte lidem téma. Definujte strukturu a startovní bod. Přemýšlejte o založení blogů, osobních nebo firemních wikipedií nebo podpůrných nástrojů jako Frequently Asked Questions (FAQs). Navrhněte místo setkání a obsah. Vhodným způsobem, jak zajistit úspěch sociálního učení, je nalézt "šampióna", uznávaného a znalého zaměstnance, který má v tomto druhu učení důvěru a mohl by ostatní strhnout.

2. Vyberte vhodné nástroje

V kontextu e-learningu je třeba, aby se účastníci navzájem propojili a prostřednictvím navigace se dostali k jednotlivým online kurzům. Dobře využitelným nástrojem pro sociální učení je sofware Lectora Online. Obsahuje cenné nástroje, které studentům umožňují streamovat videa z youtube přímo v e-learningovém prostředí. To umožňuje při prohlížení videí a tutoriálů pokládat dotazy a dávat zpětnou vazbu v reálném čase. Lectora Online obsahuje řadu dalších nástrojů, které podporují sociální učení, včetně mobilních kapacity, integrace se sociálními sítěmi a rozesílání zpráv.

3. Otevřete komunikační sítě

Pro pracovními týmy je důležité sdílet znalosti a zkušenosti. Instant Messaging (IM) je proto vhodným nástrojem, jímž lze nahradit příliš formální email. Mnoho organizací se IM zdráhá zavádět z obavy, aby se pracovní komunikace nezvrhla v zábavu. Aplikace ovšem umožňuje logování a monitoring, což dokáže zajistit, aby aplikace byla využívána produktivně. Řadě firem se vyplácí zavést si vlastní zabezpečené sociálně-učící se prostředí, podporující komunikace mezi zaměstnanci.

4. Vyhněte se černým dírám sociálních médií

Sociální sítě jako Twitter, Facebook, LinkedIn nebo Pinterest lidem umožňují propojovat se a sdílet informace, ale rovněž jsou účinnými svůdci. Je snadné zabřednout do bezúčelného listování stránkami nebo zábavě. Jay Cross ve svém Informal Learning poukazuje na fakt, že zaměstnanci promarní třetinu svého času vyhledáváním různých informací. Je třeba usilovat o konkrétní cíle a postupy tak, aby lidé sociální nástroje používali produktivně a pro vlastní pracovní rozvoj.

Zaváděním vhodných nástrojů a postupů může sociální učení pomoci týmu lépe komunikovat a spolupracovat. Díky nim je rovněž snazší získávat kritické informace, což organizaci umožňuje efektivnější fungování. Koneckonců, sociální učení se všemi zmíněnými nástroji lze zavádět postupně a přitom měřit jejich dopad na pracovní výkon i rozvoj zaměstnanců.

Volně přeloženo z anglického originálu od Stephanie Ivec.


Zdroj: Epale, srpen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit