Knihovna

Validation of Non-formal MOOC-based Learning

European commission, Joint Research Centre. Validation of Non-formal MOOC-based Learning. 2016 , ISBN 978-92-7954-208-4

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96968/lfna27660enn.pdf

Zpráva představuje výsledky výzkumu realizovaného od května 2014 do listopadu 2015, zaměřeného na rozvíjející se postupy v posuzování, kredencializaci a uznávání hromadných otevřených online kurzů (dále MOOC, z angl. massive open online course). V návaznosti na rozsáhlý výzkum MOOC ve členských státech EU, zpráva popisuje, jak evropské instituce vyššího vzdělávání (ne)uznávají neformální učení (zejména na bázi MOOC), a jak se někteří zaměstnavatelé staví k MOOC certifikátům dalšího profesního rozvoje.

Autoři analyzovali vztahy mezi využívanými formami posuzování a udělování pověření, od sebehodnotících průkazů až po udělování ECTS kreditů na základě kontrol v daném místě, s ohledem na důsledky pro uznání výsledků vzdělávání. Případové studie poskytly hlubší vhled do existujících praktik. Zpráva představuje model, který vede pořadatele MOOC k formování své nabídky, a také pomáhá institucím a zaměstnavatelům v rozhodování o jejich uznávání. Zprávu uzavírá série doporučení evropským institucím vysokého školství a tvůrcům politik, aby umožnili širší uznávání otevřeného vzdělávání na vysokých školách a na pracovištích.


Celý text v anglickém jazyce naleznete níže v příloze nebo na uvedeném odkazu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit