Knihovna

Úřad práce dočasně pozastavuje příjem žádostí o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR. Úřad práce dočasně pozastavuje příjem žádostí o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců. 2016

http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2016/08/2016_08_22_tz_povezii_srpen_2016.pdf

Z důvodu rozložení disponibilních prostředků v čase a zajištění kvalitního zpracování značného množství podaných žádostí o příspěvek v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), pozastavuje Úřad práce ČR dočasně jejich příjem. A to dne 23. 8. 2016. Zájemci z řad zaměstnavatelů budou moci opětovně o příspěvek žádat na začátku roku 2017.

POVEZ II navazuje na projekty „POVEZ“ a „Vzdělávejte se pro růst!“, které ÚP ČR s úspěchem realizoval v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V této praxi proto pokračuje i během dalšího programového období prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Stávající projekt spustil ÚP ČR v březnu 2016. Dosud přijal žádosti v objemu přesahujícím 1 mld. Kč.

Naší prioritou je zpracovat doručené žádosti v co nejkratším čase a v požadované kvalitě a zajistit plynulé závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu, tj. do 30. 11. 2020. Proto jsme se rozhodli dočasně pozastavit příjem nových žádostí. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017,“ vysvětluje ředitel Odboru projektová kancelář z Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeněk Osmanczyk.

Zaměstnavatelé mohou v OPZ žádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců také v rámci aktuálně běžící výzvy č. 43 „Podpora podnikového vzdělávání“ (https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz) a výzvy č. 60 s názvem „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, která bude vyhlášena v září 2016.


Zdroj: Integrovaný portál MPSV, srpen 2016

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit