Knihovna

Druhé číslo odborného časopisu Lifelong Learning

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně. Druhé číslo odborného časopisu Lifelong Learning. 2016 , ISSN 1805-8868

http://lifelonglearning.mendelu.cz/25889-archiv-cisel

V létě vyšlo druhé číslo časopisu Lifelong Learning pro rok 2016.

Jeho obsah plní zejména pět studií:

  • Francouzská nižší sekundární škola – Collège (M. Váňová),
  • Kariérové poradenství v základních školách: výzkumné šetření mezi kariérovými poradci (L. Ďurišová),
  • Implicitní postoje učitelů středních odborných škol k přírodě (M. Horáčková),
  • Úroveň kritického myšlení studentů vybrané fakulty humanitních studií (J. Martincová),
  • Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti (M. Procházka, M. Vítečková).

Dále v tomto čísle najdete recenzi knihy Jaroslava Vetešky s titulem Přehled andragogiky.


Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskusní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů).


Kompletní číslo najdete zde.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit