Knihovna

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2016 - ročník 5 - číslo 9

kolektiv autorů. KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, 2016 - ročník 5 - číslo 9. Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Euroguidance centrum, 2016 , ISSN 1338-8231

http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/doc/KPJ_2016-09.pdf

Periodicita: 2

V září tohoto roku vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. jedná se o jedinou publikaci zaměřenou výlučně na oblast kariérového poradenství na Slovensku a v Čechách. Vydává ho centrum Euroguidance a odborné články a příspěvky domácích autorů jsou recenzované odbornou redakční radou. Časopis vychází elektronicky dvakrát ročně a je k dispozici v elektronické podobě. V časopise najdete mimo jiné rozhovor s Lenkou Hlouškovou, vedoucí vědeckého výboru konference "Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství", která se konala v minulém roce v brně, a článek o mezinárodním semináři Cross Border, který se věnoval tématům migrace a multikulturního poradenství.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit