Knihovna

Studie: Jak se vyvíjí český trh vzdělávání od roku 2007

Vratislav Kalenda, Lab s.r.o.. Studie: Jak se vyvíjí český trh vzdělávání od roku 2007. 2016

https://www.linkedin.com/pulse/studie-jak-se-vyv%C3%ADj%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BD-trh-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-od-roku-2007-kalenda?trk=v-feed&trk=hp-feed-article-title-share

Jak si stojí české vzdělávací a poradenské instituce? To je otázka, která jistě zajímá nejednu společnost i jednotlivce, kteří se na daném trhu pohybují. V naší vzdělávací a poradenské společnosti Image Lab s.r.o. jsme se rozhodli tento vývoj dlouhodobě mapovat a já bych se rád s vámi podělil o některé klíčové závěry, které byly zaznamenány také v rámci mého videorozhovoru pro HR TV.

Podklady pro naši studii sbíráme už od roku 2007. Vycházíme zejména z veřejně dostupných informací, primárně ze serveru Justice.cz. Po celou tu dobu sledujeme reprezentativní vzorek 31 firem, které každoročně poskytují ucelená data. Jednu ze sledovaných firem jsme do publikované podoby grafu záměrně nezařadili, neboť se svou dynamikou a objemem tržeb významně odlišuje ode všech ostatních. Musím také konstatovat, že je škoda, že někteří významní hráči na trhu zatím nezveřejnili své výsledovky za poslední roky, a tudíž jsme je nemohli zařadit do výsledné podoby této studie.

V naší analýze jsme firmy rozdělili na 2 skupiny podle tržeb v posledním reportovaném období (2007-2014). „Velké“ firmy, které ve sledovaných letech přesáhly hranici 15 milionů korun za rok a „menší“ firmy se pohybují v rozpětí 1,5 až 12 milionů korun.

Recesí jsme prošli všichni – krátkou i dlouhou

Data ukazují, že v průběhu sledovaného období, v rámci kterého procházel nejen český trh recesí, jsme si zažili ne jedno, ale rovnou dvě období poklesu tržeb. První z nich nastalo v letech 2009 až 2010, kdy byl propad tržeb intenzivní, ale naštěstí poměrně krátký. Po výjimečném roce 2011 však tržby firem v oblasti vzdělávání a rozvojového poradenství trvale klesají.

Recese měla mnohem delší působení, než bylo pro řadu organizací zvládnutelné a není divu, že na menší společnosti dopadla mnohem významněji, než na velké společnosti. Nicméně také tržby těchto firem meziročně klesají až k úrovním tržeb před rokem 2008. Pravděpodobně však můžeme tvrdit, že pokles tržeb z firemního vzdělávání v letech 2013 a 2014 měl mnohem vážnější dopady, neboť řada vzdělávacích společností ze sledovaného vzorku velkých firem přestala po roce 2012 své výsledky zveřejňovat.

AAEAAQAAAAAAAAhHAAAAJDNjNTI2MjhhLWFmNmMt

Zhodnotím-li vývoj z perspektivy Image Labu s.r.o., zvládli jsme první krizové období poměrně velmi dobře zejména díky projektům, které měly dlouhodobější charakter. Až ve druhém pololetí roku 2009 a začátkem roku 2010 jsme zaznamenali pokles růstu tržeb. A pak přišel rok 2011. Firmy chtěly a potřebovaly řešit roky odkládané potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a zároveň se na trhu v nebývalém rozsahu realizovalo firemní vzdělávání hrazené z dotačních programů ESF, čehož se nám také podařilo využít a spolu s tím i dalších příležitostí. Naším klíčovým faktorem úspěchu je schopnost vytvářet rozvojové programy přímo na míru a podle potřeb zákazníků. Samozřejmostí je obsazení realizace kvalitními odborníky z řad našich interních zaměstnanců i externích spolupracovníků.

Vývoj na českém trhu v letech 2012 – 2014

Co se týče druhého období poklesu, které pro nás bylo mnohem závažnější, pocítili jsme jej znatelně v letech 2013 a 2014. Naše úsilí jsme tedy museli více směřovat do obchodních aktivit a snížit naše náklady.

Odběratelské společností převážně pozastavovaly přípravu a realizaci rozsáhlejších nebo dlouhodobých firemních tréninkových projektů a poklesl také objem realizovaných firemních „katalogových kurzů“. Stoupla váha nízké ceny (rozhodujícího nákupního kritéria) a větší šance uplatnit se v kapacitně nenáročných projektech získali živnostníci. Pokles poptávky tedy vedl k výraznému poklesu cen za vzdělávací a poradenské služby. V době škrcení rozpočtů firmy zároveň příliš nevytvářely vlastní vzdělávací programy, ale naopak více vysílaly své zaměstnance na otevřené kurzy externích agentur. To je další fakt, který je třeba si uvědomit. Někteří firemní zákazníci také stále odkládali své rozvojové potřeby, neboť čekali na další vlnu dotací z evropských fondů.

A co loňský rok 2015?

Pro zhodnocení stávající situace na trhu vzdělávání vycházíme z aktuálních dat o tržbách dostupných ze serveru Justice.cz k 3. říjnu 2016. Jak si trh a firmy stojí dnes?

V prvé řadě stojí za zaznamenání fakt, že většina ze sledovaných firem do výše uvedeného data zatím neposkytla rejstříku informace ze svého Výkazu zisků a ztrát za rok 2015, ačkoliv ve stejném období v loňském roce již tyto výsledky byly k dispozici. Jaký je k tomu důvod, který se skrývá na pozadí?

Co je však zcela jasné z údajů, které naopak ostatní organizace poskytly, je fakt, že loňský rok se opětovně nesl ve znamení dalšího výrazného poklesu tržeb vzdělávacích firem a to až v řádu desítek procent. Nezbývá tedy než si položit otázku: Spěje vzdělávací trh k další selekci a odchodu i významnějších hráčů na vzdělávacím trhu, kteří se dříve či později neudrží v tempu klesajících tržeb a dlouhodobě nízkých marží, nebo nastane zvrat?

Trh optikou zákazníka

Firmy se v průběhu let naučily zefektivňovat a pochopily, že schopný živnostník může zvládnout realizovat projekty, které nevyžadují větší kapacitu za velmi nízkou cenu. Společnosti také raději posílaly jednotlivé zaměstnance na veřejné kurzy, než aby investovaly do interních rozvojových programů.

U firemních tréninků nicméně zůstala viset otázka, jaká může být kvalita, efektivita a rozsah poskytovaných služeb za zveřejněné vysoutěžené ceny z výběrových řízení? Jak jsou do přípravy a realizace zapojeni nadřízení účastníků, jaká je provázanost s rozvojovými plány, nebo jak se pracuje s výstupy, jaký je organizační servis…?

Jaké zájmy má firemní klientela v současnosti?

Firmy se stále více zajímají o motivační klima uvnitř společnosti mezi vlastními zaměstnanci a je to logické. Náročné období, kterým zaměstnanci společně s firmou prošli, na ně mělo zásadní dopady. Stávající trh práce navíc hlásí, že chybí schopní a kvalifikovaní lidé, a proto je potřeba rozpoznat a pečovat o klíčové zaměstnance.

Mezi další aktuální témata patří také dobře nastavený talent management a kultivace firemní kultury přitahující kvalitní zaměstnance. To jsou konkurenční výhody, o které firmy působící v České republice aktuálně usilují.

Shlédněte celý videorozhovor a poslechněte si bližší závěry studie a způsoby, jakými lze ve firmách budovat motivační prostředí.


Zdroj: LinkedIn, listopad 2016

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit