Knihovna

Nedostatek kvalifikací a nadbytek povolání v Evropě

Refrernet. Nedostatek kvalifikací a nadbytek povolání v Evropě. 2016

http://www.refernet.cz/aktuality/publikace-dokumenty/nedostatek-kvalifikaci-nadbytek-povolani-v-evrope


Poznatky Cedefopu o tom, po kterých povoláních je vysoká poptávka, a proč

Tvůrci evropských politik se dlouhodobě zajímají o rozsah, příčiny a důsledky nesouladu v dovednostech a kvalifikacích ve vztahu k požadavkům pracovního trhu. Problémy, které představuje nedostatek kvalifikovaných sil a naopak jejich přebytek, jsou zvláště závažné. Cedefop proto vyvinul inovativní přístup ke sledování a vyhodnocování rizik, který pomáhá identifikovat povolání, na něž by se vzhledem k jejich nesouladu s potřebami trhu práce měli tvůrcové politik na evropské i národní úrovni prioritně zaměřit. Tento přístup také nabízí odpověď na to, proč k dovednostnímu a kvalifikačnímu nesouladu dochází.

Prioritní povolání, jimž je potřeba věnovat pozornost z důvodu kvalifikačního nesouladu jsou ta, jejichž kritický nedostatek nebo přebytek má závažné důsledky pro národní hospodářství (včetně strategických odvětví) a pro vzdělávání a odbornou přípravu. V EU chybí zejména odborníci v oblasti ICT a STEM, dále kvalifikovaní pracovníci ve zdravotnictví a učitelé.

Jak řeší evropské státy nedostatek a přebytek kvalifikací, jaká opatření k tomu volí a jaká z nich jsou efektivní, se dočtete v celém znění zprávy dostupné zde.


Zdroj: Refernet, leden 2017

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit