Knihovna

Manifest Vzdělávání dospělých v 21. století

EAEA. Manifest Vzdělávání dospělých v 21. století. 2017


Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) zveřejnila Manifest pro vzdělávání dospělých v 21. století. Ten popisuje cíle pro vytvoření vzdělávací Evropy, která bude schopná vypořádat se s budoucností pozitivně a se všemi potřebnými dovednostmi, znalostmi a kompetencemi. Manifest je zaměřen na evropské, národní a regionální tvůrce politik, chce je seznamovat s výhodami, které přináší další vzdělávání. Užitečný může být také vzdělavatelům při obhajování jejich práce.


Manifest představuje sedm současných evropských výzev, na něž může být odpovědí právě další vzdělávání:


Aktivní občanství, demokracie a zájem

Lidé, kteří se účastní programů vzdělávání dospělých, mají obecně větší důvěru v politický systém a občansky se angažují – chodí k volbám, hlásí se k dobrovolníkům a aktivně se zapojují do komunit.

Dovednosti potřebné pro život jednotlivců

Dospělí, kteří se vzdělávají, se cítí zdravěji, protože vedou zdravější styl života a budují nové sociální vazby.

Sociální soudržnost, kapitál a rovnoprávnost

Vzdělávání dospělých umožňuje narovnání mnoha sociálních nerovností, vytváření férovějších společností a přispívá k ekonomickému růstu.

Pracovní poměr a digitalizace

Práce na pracovišti je pro participaci na celoživotním vzdělávání klíčová. V době velkého rozvoje digitálních technologií může vzdělávání dospělých také pomoci při odstraňování digitální propasti.

Migrace a demografické změny

Vzdělávání občanů a mezikulturní vzdělávání může vytvořit příznivé podmínky pro integraci nových kultur. Migrantům pomohou základní znalosti a jazyk k tomu, aby se stali aktivními občany. Senioři, kteří se vzdělávají, jsou více aktivní, pomáhají jako dobrovolníci, pracují déle a jsou zdravější.

Trvalá udržitelnost

Evropští občané potřebují více informací a prostoru pro rozvíjení nového životního stylu, nových projektů a postupů. Vzdělávání dospělých může pomoci poskytnout informace, prostor pro diskusi a kreativitu.

Evropská politika

Vzdělávání dospělých přispívá k hlavním dlouhodobým evropským záměrům v oblasti růstu, zaměstnanosti, inovací, sociální rovnosti, sociální soudržnosti, aktivního občanství, poklesu chudoby, změny klimatu, jednotného trhu, migrace, míru aj.


Celý text v anglickém jazyce najdete níže v příloze.


Zdroje:

EAEA, únor 2017

AIVD, únor 2017

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit