Knihovna

Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství

Evropská síť politik celoživotního poradenství (ELGPN). Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství. Praha 2016

http://www.euroguidance.cz/publikace/elgpn-tools-6.pdf.pdf

Cílem těchto doporučení je poskytnout referenční body pro politiky a systémy celoživotního poradenství napříč oblastmi vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a sociální oblasti za účelem zlepšení kariérového učení občanů EU a posílení profesionality kariérových služeb a nástrojů. Cílem doporučení je rovněž ukázat způsob, jímž ucelené politiky a systémy poradenství přispívají k dosažení cílů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, mládeže a sociální politiky.

Doporučení mohou být využívány tvůrci politik, sociálními partnery, občanskou společností, službami kariérového poradenství a profesními sdruženími, kariérovými poradci a školiteli kariérových poradců.

Tento nástroj shrnuje práci, kterou v oblasti rozvoje politik vykonaly členské státy ELGPN v období 2007–15.


Zdroj: Euroguidance, únor 2017

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit