Knihovna

Soutěže kvality Vzdělávací instituce roku a Lektor/ka roku

AIVD. Soutěže kvality Vzdělávací instituce roku a Lektor/ka roku. 2017

http://www.aivd.cz/cz/souteze-kvality

V rámci Valné hromady Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR se uskutečnilo vyhlášení 8. ročníku soutěží „Lektor/ka roku 2017“ a „Vzdělávací instituce 2017“. Cílem soutěží je podpořit kvalitu vzdělávacích institucí poukázáním na příklady nejlepší praxe. Soutěž je otevřena pro členské i nečlenské organizace AIVD ČR, a snaží se tak upoutat pozornost odborné i široké veřejnosti k problematice kvality v dalším vzdělávání.

Následné vyhlášení vítězů proběhne na listopadové akci AIVD ČR 2017, kde budou předána ocenění „Lektor/ka roku 2017“ a „Vzdělávací instituce 2017“ dle rozhodnutí hodnotící komise složené z nezávislých odborníků. Galavečera, na kterém budou oznámeny výsledky, se zúčastní nejen zástupci různých firem, odborníci z oboru dalšího vzdělávání, ale i média. Pozváni byli i zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

Soutěž vyhlásila výkonná ředitelka AIVD ČR, Sára Drozdová, která vyzvala členy k zapojení do soutěží, představila průběh hodnocení soutěží a partnery soutěže, mezi ně patří společnost Life Food, Partner 4 Office, Grada Publishing, EPALE a další. Mediálním partnerem soutěží je Regionální televize.

K soutěžím se vyjádřil taktéž člen Výkonného výboru, Pavel Široký, který vykonává funkci předsedy hodnotících komisí. Pavel Široký zhodnotil průběh minulých ročníků a následně vyzval k zapojení se do soutěží. Věřím, že se nám tento rok přihlásí více uchazečů, už proto, že u zákazníků pociťuji nejistoty ohledně kvality vzdělávacích institucí, proto výhru v soutěži hodnotíme jako záruku kvality a určitý marketingový bonus“.

Své přihlášky mohou zájemci zasílat od 6. 4. 2017 do 31. 8. 2017. Obě soutěže jsou cíleny na všechny vzdělávací instituce dospělých v ČR, případně lektory z těchto institucí. Kompletní pravidla a další informace, včetně přihlášek do soutěže, jsou k nalezení na webu AIVD ČR www.aivd.cz/cz/souteze-kvality.


Zdroj:

Edunews.cz, duben 2017

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit