Knihovna

POVEZ II sklízí úspěch

ÚP ČR. POVEZ II sklízí úspěch. 2017

https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2017/06/2017_06_30_tz_povez_ii_cerven_2017.pdf

Celkem 18 602 žádostí dosud přijal Úřad práce ČR v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Zaměstnavatelům už poskytl přes 454 mil. Kč. Procesem odborného vzděláváním prozatím prošlo 28 753 lidí, téměř 3 tisícovky z nich byly starší 54 let. Vzhledem k aktuálnímu stavu vyčleněných prostředků určených pro II. výzvu pozastavuje Úřad práce ČR dne 30. 6. 2017 příjem žádostí. Zájemci z řad zaměstnavatelů budou moci opětovně žádat o příspěvek na podzim letošního roku. POVEZ II navazuje na projekty „POVEZ“ a „Vzdělávejte se pro růst!“, které Úřad práce ČR s úspěchem realizoval v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V této praxi proto pokračuje i během dalšího programového období prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Stávající projekt spustil ÚP ČR v březnu 2016. Dosud přijal žádosti v objemu přesahujícím 2 mld. Kč. „Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci. Zároveň jde o cílovou skupinu, které hrozí dlouhodobá nezaměstnanost," přibližuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. Díky projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Zaměstnavatelé mohli o příspěvek v rámci projektu žádat už ve dvou výzvách. Během první přijal Úřad práce ČR 12 270 žádostí a uzavřel se zaměstnavateli celkem 7 374 dohod o poskytnutí příspěvku. V rámci II. výzvy, která právě končí, eviduje 6 332 žádostí. „Úřad práce ČR měl ve II. výzvě celkem k dispozici 1,25 mld. Kč. V souladu s „Podmínkami pro zájemce o vstup do projektu“ ukončujeme ke konci června příjem žádostí v II. výzvě. Finanční prostředky ze zrušených případně zamítnutých žádostí budou využity v dalších výzvách. Naší prioritou je zpracovat doručené žádosti v co nejkratším čase a v požadované kvalitě a zajistit plynulé závazkování a čerpání prostředků během celého období

plánované realizace projektu, tj. do 30. 11. 2020. O termínu vyhlášení III. výzvy a její alokaci bude ÚP ČR v předstihu informovat, “ vysvětluje ředitel Odboru projektová kancelář z Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeněk Osmanczyk. O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů. Mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance pak činí nejvýše 198 Kč za hodinu, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Žadatel může v průměru čerpat až 500 tis. Kč měsíčně a může podat žádosti v celkovém objemu maximálně 6 mil. Kč za kalendářní rok. Mezi nejčastější obory, ve kterých zaměstnanci procházejí vzděláváním, patří strojírenství, stavebnictví, doprava, obchod a služby nebo třeba oblast informačních technologií. Účastníci projektu si doplňují znalosti cizích jazyků (zejména angličtiny a němčiny) nebo navštěvují odborně zaměřené kurzy (např. pro svářeče, projektanty, pracovníky v IT, ve stavebnictví nebo v ekonomice a účetnictví). Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Klíčová slova

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit