Knihovna

V Praze jsou připraveny další finance na vzdělávání

Magistrát HMP. V Praze jsou připraveny další finance na vzdělávání. 2017

http://prahaeu.tumblr.com/post/164782335199/v-praze-jsou-p%C5%99ipraveny-dal%C5%A1%C3%AD-finance-na

Novou výzvu č. 41 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR odsouhlasila v úterý 29. srpna 2017 Rada hl. m. Prahy. Tentokrát budou finanční prostředky připraveny na podporu „Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání“.

Radní v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR schválili během letošního roku vyhlášení již několika výzev. Šlo například o oblast inovací, sociálních služeb, zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a nyní přichází na řadu také podpora vzdělávání, vzdělanosti a s tím související podpora zaměstnanosti. Cílem této výzvy je podpora kurzů dalšího vzdělávání pro posílení kapacit odborníků ve vzdělávání pro usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na pražských školách. Žadatelé o podporu ve výzvě č. 41 mohou podávat své žádosti od 2. 10. 2017 až do 24. 1. 2018, kdy bude příjem žádostí ukončen.

„V současné chvíli máme připraveno 80 milionů korun, které je možné využít v rámci našeho programu na velmi široké spektrum podpory vzdělávání. Jde o podporu rozvoje a realizaci vzdělávacích kurzů pro interkulturní pracovníky, komunitní tlumočníky, dvojjazyčné asistenty a nově se zaměřujeme také na specialisty pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Praha je světovou metropolí a tato podpora má přispět zejména na rozvoj pozitivního proinkluzivního klimatu ve všech typech vzdělávacích zařízení, které dnes zcela běžně navštěvují děti, žáci a studenti s odlišným mateřským jazykem“, uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

O podporu, která by měla zajistit dostatečný počet kvalifikovaných specialistů, mohou ve výzvě č. 41 žádat nestátní neziskové organizace, vysoké školy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, ale i mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit