Knihovna

Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob 2015

ČSÚ. Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob 2015. 2018

https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-zamestnanych-osob-2015

Odbor statistik rozvoje společnosti, zveřejnil na svých webových stránkách – konkrétněji pod tímto odkazem, publikaci Vzdělávání zaměstnaných osob 2015. Tj. výstupy ze šetření CVTS.

Jedná se o národní výstupy ze šetření CVTS 2015 (Continuing Vocational Training Survey), které zkoumá oblast firemního vzdělávání. Toto šetření je koordinováno Eurostatem. Mezinárodní data za tuto vlnu šetření nejsou prozatím publikována. Budou k dispozici v databázi Eurostatu http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Population and social conditions => Education and training => Participation in education and training => Continuing vocational training in enterprises)

Vedle informace o tom, kolik firem v České republice zajišťuje zaměstnancům vzdělávání a kolik zaměstnanců se ho účastní, přináší šetření mj. údaje o plánování, organizaci a vyhodnocování vzdělávacích aktivit. Ze šetření dále vyplývá, jaká jsou nejčastější obsahová zaměření kurzů, kolik firmy do vzdělávání zaměstnanců investují nebo jaké shledávají překážky či omezení v poskytování vzdělávání zaměstnancům. Publikace se věnuje i tématu spolupráce firem a škol, zejm. v souvislosti s poskytováním praxí studentům a zaměstnáváním absolventů.

Publikovaná data se vztahují k roku 2015 a jsou k dispozici především v členěních podle velikosti firmy, vlastnictví firmy a převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ–NACE).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit