Knihovna

Téměř třetina české internetové populace neví, co znamená pojem inkluzivní vzdělávání

Nielsen Admosphere. Téměř třetina české internetové populace neví, co znamená pojem inkluzivní vzdělávání. 2018

http://www.nielsen-admosphere.cz/press/temer-tretina-ceske-internetove-populace-nevi-co-znamena-pojem-inkluzivni-vzdelavani/

Zdroj: EDUin

V uplynulém týdnu byly zveřejněny výsledky průzkumu, který ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze provedla agentura Nielsen Admosphere s využitím Českého národního panelu. Průzkum na téma „inkluze“ byl proveden na více než 500 respondentech, kteří mají reprezentovat českou populaci starší 15 let. Pravděpodobně nejzajímavějším výsledkem průzkumu je zjištění, že zatímco 53 % respondentů nepovažuje společné vzdělávání za prospěšné, 47 % si myslí opak. Tento výsledek zajímavým způsobem doplňuje v minulosti provedené průzkumy. Poslední vyhodnocení pravidelného průzkumu CVVM, prováděného vždy v září, ukazuje, že 60 % dospělé populace společné vzdělávání odmítá. Z průzkumu, který vzešel ze spolupráce EDUin, Medianu a SocialBakers (2016), vyplývá, že byť mezi zastánci vyhraněných postojů převažují ti, kdo jsou proti inkluzi (31 % ku 14 %), největší skupinu tvoří lidé, kteří za určitých okolností inkluzi neodmítají (53 %).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit