Legislativa a strategie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/20062

Toto nařízení legislativně zakotvuje úlohu, priority a nástroje Evropského sociálního fondu, jehož hlavním posláním je podpora pracovních míst v EU.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit