Legislativa a strategie

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Tento zákon upravuje politiku zaměstnanosti ČR podle práva EU. Cílem tohoto zákona je snaha o dosažení co nejvyšší zaměstnanosti a boj proti nezaměstnanosti. Z hlediska dalšího vzdělávání je důležitá část pátá, která upravuje nástroje politiky zaměstnanosti.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit