Legislativa a strategie

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školský zákon upravuje vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Znění školského zákona umožňuje školám poskytovat další vzdělávání veřejnosti za účelem rozšíření či prohloubení dosavadní kvalifikace. Dalšímu vzdělávání se v zákoně věnuje část devátá (§ 113–114).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit