Legislativa a strategie

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Zákon o vysokých školách upravuje legislativní rámec pro poskytování celoživotního učení vysokými školami.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit