Legislativa a strategie

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Tento zákon upravuje daňové sazby v ČR. Jeho relevance spočívá v zařazení dalšího vzdělávání mezi služby, které spadají do základní sazby DPH, jež činí 21%. Zákon též řeší vztahy mezi plátci a neplátci DPH a upravuje tak situaci na trhu se vzděláváním.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit