Legislativa a strategie

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Hlavním cílem tohoto strategického dokumentu, jenž navazuje na Bílou knihu, je vytvoření rámce pro další rozvoj školství. Tato strategie, která má sloužit jako východisko všem tvůrcům vzdělávací politiky, je postavena na třech hlavních pilířích; snižování nerovností ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky a učitelů jako klíčověho předpokladu a v neposlední řadě efektivního a odpovědného řízení vzdělávacího systému.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit