Legislativa a strategie

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Jedná se o strategický dokument MPSV, který má sloužit jako podklad pro politiku zaměstnanosti do roku 2020. Prioritami strategie jsou podpora přístupu k zaměstnání skupin ohrožených na trhu práce, podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce, podpora adaptability podniků na změněné potřeby trhu práce a rozvoj veřejných služeb zaměstnanosti. Jako hlavní zdroje financování opatření politiky zaměstnanosti mají sloužit státní rozpočet a ESF, konkrétně Operační program zaměstnanost.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit