Legislativa a strategie

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Jedná se o čtvrtý strategický dokument od roku 2003, který se průřezově věnuje problematice stárnutí populace. Jeho záměrem je komplexní přístup k této problematice, koordinace a propojování jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. Základním rámcem Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů. Pro oblast DV je relevantní zejména kapitola Celoživotní učení. Nedílnou součástí Národního akčního plánu je Podkladová studie, která dokládá důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit