Legislativa a strategie

Národní program rozvoje vzdělávání - Bílá kniha

Jedná se o strategický dokument MŠMT z roku 2001, jenž stanovuje cíle a priority pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Bílá kniha vychází ze Zelené knihy, jejíž cílem bylo analyzovat české školství. Dokument Bílá kniha pak představuje nástroje, pomocí kterých by mělo být vytyčených cílů dosaženo. Dokument se věnuje vzdělávání v celé jeho šíři a obsahuje i sekci týkající se vzdělávání dospělých.

Po úvodu, kde je vymezena role vzdělávání dospělých v rámci vzdělávací soustavy, je čtenář seznámen s analýzou klíčových problémů v této oblasti a návrhem jejich řešení. Jednotlivé kapitoly se věnují následujícím hlavním problémům vzdělávání dospělých; nedostatečný právní rámec, problém motivace a neexistence systémového rozvoje. Každá tematická oblast obsahuje stručný popis relevantní problematiky a navrhované strategické kroky k nápravě a vyřešení problému.

Druhá část dokumentu se pak věnuje vybraným specifickým problémům, konkrétně pak rekvalifikacím, dalšímu profesnímu vzdělávání, studiu dospělých na školách nebo neformálnímu zájmovému a občanskému vzdělávání. V závěru jsou pak navrženy tři hlavní priority v oblasti vzdělávání dospělých, včetně konkrétních kroků k jejich dosažení.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit