Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012–2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na roky 2012–2016 (DZ HMP 2012–2016) je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání. Zpracovatelem dokumentu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu HMP, oblast financování zpracoval odbor rozpočtu Magistrátu HMP.

Cílem dokumentu je vyhodnocení a aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy města Prahy, který byl schválen zastupitelstvem HMP v březnu 2008. DZ HMP 2012–2016 vychází ze strategických dokumentů ČR i hl. m. Prahy, z odborných publikací, zejména Českého statistického úřadu, Ústavu pro informace ve vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitým zdrojem byly podklady zaslané jednotlivými městskými částmi HMP.

Dokument je dělen do šesti hlavních kapitol, věnovaných krajským specifikům ovlivňujícím vývoj vzdělávací soustavy, stručné analýze dosavadního plnění dlouhodobého záměru vzdělávání, prioritám a rozvoji vzdělávání v jeho jednotlivých segmentech, zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání, zvyšování profesionality pedagogických pracovníků a ekonomické části DZ HMP 2012–2016. Celoživotnímu učení a dalšímu vzdělávání je věnována podkapitola 3.7.6.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit