Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012 je v pořadí čtvrtým koncepčně strategickým dokumentem kraje řešícím oblast vzdělávání v regionu. Navazuje tak na dlouhodobé záměry kraje z roku 2003, 2006 a z roku 2008, současně vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky z roku 2011.

Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje zejména cíle a záměry pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Dalšímu vzdělávání je věnována kapitola 4.10. Kapitola 4.7 se zabývá optimalizací nabídky vzdělvání s ohledem situaci na trhu práce ve Středočekém kraji (nezaměstnanost, uplatnění absolventů).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit