Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012–2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012–2016 je strategický dokument věnovaný vzdělávání v regionu a aktualizuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje vypracovaný na léta 2008 až 2013.

Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v jihočeském kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Dalšímu vzdělávání je věnována kapitola II. 9. Kapitoly II.7 a II.8 zdůrazňují potřebu propojení nabídky vzdělávání s požadavky trhu práce, což povede ke zvýšení pracovního uplatnění absolventů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit