Legislativa a strategie

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014–2020 - Strategická část

Program rozvoje územního obvodu Karlovarského kraje, (dále jen „PRKK“), je základním programovým dokumentem, určujícím záměry kraje ve sféře regionálního rozvoje. Aktualizace PRKK, zahájená v r. 2011 analýzou rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje a dokončená v r. 2012 aktualizací strategické části Programu, je směřována na období 2014–20.

Návrh priorit a globálních cílů PRKK byl připraven na základě Analýzy rozvojových charakteristik a potenciálu, na základě problémové analýzy a na základě původního Programu rozvoje Karlovarského kraje na roky 200713. Pracovní skupiny na úvodním jednání v lednu 2012 odsouhlasily členění PRKK do priorit. V dalších krocích pracovní skupiny navrhly cíl pro každou prioritu a rozvedly jej v každé prioritě do několika specifických cílů a do celé řady opatření. Jednou z priorit je také konkurenceschopnost kraje včetně kapitol věnovaných oblasti lidských zdrojů a rozvoji celoživotního vzdělávání v regionu (kapitoly 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6).

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit