Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012 (DZ KK) je zásadní dokument pro rozvoj redionální vzdělávací soustavy. Je zpracováván v souladu se Strategií celoživotního učení ČR a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. DZ KK je významným nástrojem řízení vzdělávací soustavy kraje a umožňuje vytvářet prostor pro dlouhodobý rozvoj vzdělávání a hodnocení jeho realizace.

Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje cíle pro regionální školství. Stěžejním cílem DZ KK 2012 pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a konkurenceschopnost kraje. Dalšímu vzdělávání je věnována kapitola 3.6 a kapitola 3.2 se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Kapitola 3.1 je zaměřena na optimalizaci nabídky vzdělávání v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit