Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 2012–2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji 2012–2016 je strategický dokument věnovaný vzdělávání v regionu. Stěžejní iniciativou v oblasti vzdělávání v rámci celé Evropské unie je zlepšení výsledků vzdělávacích systémů, usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh a zaměření na celoživotní učení (ať již formální, neformální či informální). Dlouhodobý záměr vychází nejen z těchto základních principů, ale zejména z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011– 2015.

Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje cíle pro regionální školství. Dalšímu vzdělávání je věnována kapitola 3.5 a kapitola 3.4 se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Kapitola 3.3 je zaměřena na optimalizaci nabídky vzdělávání v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit