Legislativa a strategie

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010–2012

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010–2012 je krátkodobým realizačním plánem, který rozpracovává Strategii rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007–2015 do dílčích opatření a aktivit s cílem jejího postupného naplňování. Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje zahrnuje správné nasměrování a zkvalitňování oblastí nejen počátečního vzdělávání, ale i celoživotního učení (str. 18). V rámci toho cíle mají být vytvářeny podmínky pro celoživotní učení pro všechny občany kraje nejen v samotném Hradci Králové, ale i v dalších oblastech regionu. Vedle motivace k celoživotnímu učení je důležité také efektivní kariérové poradenství, spolupráce a propojení vzdělávací soustavy s trhem práce a začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit