Legislativa a strategie

Profil Královéhradeckého kraje. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 je jedním z významných koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 vyžaduje nastavení základních strategických dokumentů do roku 2020. Tento rozvojový dokument je důležitou součástí pro strategické plánování ve vazbě na priority České republiky i Evropské unie.

Dokument profil kraje je přílohou Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 a obsahuje mimo jiné analýzu situace na trhu práce v regionu, včetně vývoje nezaměstnanosti a mezd. Školství a vzdělávání je věnována kapitola 6, dalšímu vzdělávání podkapitola 6.7.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit